De wereld verandert, en wat doe jij? ©

Een training gericht op individuen, teams en organisaties om zelfbewust met veranderingen om te gaan.

Wij gaan ervanuit dat veranderingen doorlopend plaatsvinden en dat je er hoe dan ook mee om zult moeten gaan. De vraag is daarbij: hoe effectief en efficiënt ben je daarin?
De deelnemers aan de training ontdekken de eigen mogelijkheden en kwaliteiten van het individu en de organisatie(vorm) en maken concrete plannen om deze te benutten.

We nemen de gevoelens van de betrokkenen daarbij als uitgangspunt.
Een intake met de deelnemers en leidingevende(n) wordt dan ook opgenomen in het plan van aanpak. De training wordt samengesteld naar de eisen van de situatie.

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek kun je contact met ons opnemen.

Deze training heb ik ontwikkeld in samenwerking met Hennie Knapen.