Procesbegeleiding

Een manager, leidinggevende, team, of bedrijf kan … ennudoen!  inschakelen in de volgende situaties:

• Het team loopt niet lekker, de uitvoering van de werkzaamheden stokt, de samenwerking verloopt stroef. Hoe kunnen we dit verbeteren?

• De reorganisatie heeft gevolgen voor de administratieve organisatie van het werk, zowel inhoudelijk als functioneel. Hoe gaan we deze effectief en efficiënt implementeren?

• Een medewerker, leidinggevende of manager voelt zich niet op zijn plaats in zijn functie, wat zijn de mogelijkheden?

• Hoe kunnen we de kwaliteit van het werk op een hoger plan brengen?

Bij deze en andere vragen kan … ennudoen!  ingezet worden op het gebied van procesbegeleiding, intervisie, (team)coaching, training, het opstellen van functieprofielen en het invoeren van competentiemanagement.