Transitie | Training | Coaching | … met hart voor de aarde!

Al naar gelang de vraag, treed ik op als transitie- of procesbegeleider, coach of trainer.
Voor mijn rol gebruik ik het liefst één term: ontdekkingsleider.
Ik sta mensen bij om te ontdekken waar ze energie van krijgen, waar hun talenten liggen en hoe ze vorm kunnen geven aan hun hartsverlangen bij een transitie, of dat nu individueel is, of voor een bedrijf of organisatie.

Mijn ingangspunt is dat ieder mens de touwtjes van zijn of haar leven in eigen hand kan  hebben en daarmee op elke situatie, in het werk of privé, invloed kan uitoefenen.
Ik laat mensen ervaren hoe ze eigenaarschap kunnen nemen door bewust keuzes te maken die in harmonie zijn met de aarde en de directe omgeving.

Met … ennudoen!  inspireer en stimuleer ik mensen om hun gevoel en intuïtie volgen, voluit te leven en te werken vanuit hun hart en eigen-wijsheid; daar ligt mijn passie.
Daarbij ontwikkel ik trajecten en instrumenten op maat voor transitie op organisatie- en persoonlijk niveau.

Mijn focus is gericht op zorg voor de aarde.
Mijn leven vormt met alles wat ik doe een bijdrage aan een wereld waarin mensen en alle levende wezens vreedzaam en verdraagzaam leven.

Onderwerpen die me speciaal raken zijn:
transities
organisatievraagstukken